Planstorlekar Barn och ungdomsfotboll

Planstorlekar för barn- och ungdomsfotboll

Nationella spelformer för barn- och ungdomsfotbollen gäller från och med 1 januari 2019 för hela landet. På länk nedan finns några riktlinjer som gäller för barn – och ungdomsfotbollsplaner. Dessa gäller för spelformerna 3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7 och 9 mot 9.

https://www.svenskfotboll.se/svff/nationella-spelformer/spelregler/