Årsmöte och Repskap 2021

Inbjudan till Representantskap samt Årsmöte med VÄSTERBOTTENS FOTBOLLFÖRBUND

DATUM

Söndag den 28 februari, kl. 10.00

PLATS

Genomförs digitalt

Länk och instruktioner inför mötena skickas till anmälda deltagare

PROGRAM

10.00 – 12.00 Representantskap inför säsongen 2021

13.00 – 14.30 Årsmöte

ANMÄLAN

sker via http://vasterbotten.svenskfotboll.se/motesanmalan SENAST den 14 februari.

MOTIONER

Motioner till Årsmötet ska vara inlämnade senast den 15 januari.

Motioner till Representantskapet ska vara inlämnade senast den 5 februari.

Motionerna inlämnas till kansli@vffboll.ac.se