Svensk fotboll söker lokal projektledare

Vill du jobba med fotboll, utveckling och utbildning? Lokala projektledare söks till EU-projekt i Göteborg, Motala, Norrköping och Umeå

Svensk Fotboll ser i dag en utveckling i samhället där människor hamnar vid sidan om, där individer inte har samma möjligheter som andra eftersom de har sämre förutsättningar och därmed kommer längre och längre ifrån arbetsmarknaden och utbildning. Många individer – unga som äldre – som står långt ifrån sysselsättning har också små förutsättningar att förändra sin situation. Svensk fotboll vill vara en medspelare och tillsammans med andra intressenter öka möjligheter till sysselsättning i form av arbete, utbildning eller att individer närmat sig arbetsmarknaden.

Nu söker Svensk Fotboll fyra lokala projektledare till vårt EU-projektet Reboot – football for jobs, ett sysselsättningsprojekt för att få fler individer som står långt ifrån arbete eller utbildning tillbaka i sysselsättning. Projektet pågår under 18 månader och bedrivs i Göteborg, Motala, Norrköping och Umeå i samverkan med våra fotbollsdistrikt och respektive kommun.

Mer information finns att läsa på https://fogis.se/om-svff/jobb/