Träna fotboll i dessa tider – vad anser Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet och Svenska Fotbollförbundet?

Riksidrottsförbundet svarar så här på frågan:
Hur ska föreningar tänka kring träningsverksamhet?

Folkhälsomyndigheten har betonat vikten av fortsatt fysisk aktivitet för att främja hälsan. I dagsläget är det dock svårt att ge generella rekommendationer kring i vilken form och omfattning man ska bedriva träningsverksamhet. Den bästa rekommendationen vi kan ge är att ni gör en riskbedömning av er verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens vägledning.

Se även denna artikel där RF kommenterar frågeställningen, https://www.dn.se/sport/rfs-rad-till-foreningsidrotten-trana-utomhus-och-minimera-kroppskontakt/

Svenska Fotbollförbundet ger dessa direktiv, https://www.svenskfotboll.se/nyheter/serier/2020/3/riktlinjer-med-anledning-av-coronautbrottet/