Digitala domararvoden

Inför säsongsstart 2020 lanseras ett digitalt utbetalningssystem för domararvoden.

Ett system framtaget på efterfrågan av samtliga distrikt. I det digitala systemet registrerar domare sina arvoden, utlägg och får elektroniska utbetalningar. Hanteringen av kvitton underlättas och ni får en tydlig överblick över era arvoden på matcher under säsongen.

Under dagen kommer ett mejl till samtliga domare och föreningar att skickas ut, ni kan redan nu logga in på https://arvoden.fogis.se/ med er "fogisinloggning" och uppdatera de uppgifter som efterfrågas. Detta gäller domare samt föreningsadministratörer.