Domarutbildning Barn- och Ungdomsfotboll

Svensk fotboll spelar enligt nya spelformer för barn- och ungdomsfotboll.

Detta innebär att ni som förening måste utbilda era föreningsdomare utifrån de nya spelformerna.

Domarutbildning för 3v3/5v5/7v7-fotboll genomförs under 3 timmar

Domarutbildning för 9v9/11v11-fotboll genomförs under 6 timmar

OBS! Kom ihåg att kontakta Västerbottens FF i god tid innan ni vill genomföra domarutbildningen. Använd detta formulär: Ansökan domarutbildning.

Föreningens kostnad för domarutbildning är

3v3/5v5/7v7-fotboll 3 000 kr per utbildning, 24 deltagare per utbildning

9v9/11v11-fotboll 5 500 kr per utbildning, 24 deltagare per utbildning

Västerbottens FF beviljar Idrottslyft, 100% av kostnaden, för denna domarutbildning. Idrottslyft söks via Idrott Online.

Respektive förening står för utbildningslokal och eventuell fika. Utbildningslokalen ska ha tillgång till projektor samt internetuppkoppling.

Kontakta Stina för att ordna en domarutbildning i er förening. Använd dig av detta formulär.

Vid frågor kontakta Stina Säfström, Västerbottens Fotbollförbund

stina@vffboll.ac.se, 070-577 01 46