Utvärderingsverktyg för Tränarutbildningar

Alla som har deltagit i tränarutbildningar kommer att få ett mail skickat till sig efter avslutad kurs. I mailet finns det en webbenkät som vi gärna vill att ni svarar på. Det är frågor som rör utbildningen. Svaren ligger till grund för vårt och SvFF:s arbete med att hålla en god kvalité i tränarutbildningarna.

Cantar genomför tillsammans med SvFF och distriktsförbunden en kvalitetsuppföljning av landets tränarutbildningar. Uppföljningen sker i form av en webbenkät som skickas till varje godkänd deltagare av utbildningarna i FOGIS. Webbenkäten skickas i två steg:

1. Ca 1-2 dagar efter att deltagaren registreras som godkänd i FOGIS så skickas en inbjudan till att svara på några korta frågor om ens upplevelse av utbildningen. Fokus i denna webbenkät ligger på nöjdhet, motivation, utbildningens innehåll samt möjlighet att lämna önskemål om förbättringar.
2. 6 månader efter att deltagaren registrerats som godkänd så skickas en uppföljande kortare enkät där fokus ligger på hur utbildningens innehåll har tillämpats i praktiken samt hur motivationen har förändrats när tränaren har jobbat praktiskt med utbildningen.

Syftet från SvFF:s håll är här att kunna få en överblick på lands- och regionnivå om nöjdheten i samtliga tränarutbildningar samt få möjlighet att enkelt se om något distrikt behöver extra stöttning i sitt arbete. I de enskilda distrikten är syftet att i detalj kunna se nöjdheten av ens utbildningar bland deltagarna.