Repskap och Årsmöte 2020

DATUM: Lördag den 29 februari, kl. 09.30

PLATS: Medlefors Folkhögskola, Medleforsvägen 2, 931 45 Skellefteå

PROGRAM:

09.30 Kaffe och macka
10.00 Representantskap 2020
12.00 Lunch
13.00 Utdelning av förtjänstutmärkelser
13.15 Årsmöte 2020

Välkommen till Representantskapet samt Årsmötet!