Repskap och Årsmöte 2019

DATUM: Söndag den 24 februari, kl. 09.30

PLATS: Folkets Hus Umeå, Vasaplan, 901 09 Umeå

PROGRAM:

09.30 Kaffe och macka
10.00 Representantskap 2019
12.00 Lunch
13.00 Utdelning av förtjänstutmärkelser
13.15 Årsmöte 2019

ANMÄLAN: sker via länken http://vasterbotten.svenskfotboll.se/motesanmalan

SENAST den 15 februari

MOTIONER: Motioner till Årsmötet ska vara inlämnade senast den 15 januari samt motioner till Representantskapet ska vara inlämnade senast den 4 februari.

Motionerna inlämnas till kansli@vffboll.ac.se

Välkommen till Representantskapet samt Årsmötet!