Tränarutbildning för kvinnor

Vi vill få in fler kvinnor i fotbollslagen och föreningarna. Fler kvinnor in ger fler kvinnliga förebilder vilket förändrar synen på vilka som arbetar och leder våra föreningar idag.

I höst anordnar Västerbottens Fotbollförbund en Tränarutbildning C som riktar sig särskilt till kvinnor med endast kvinnliga deltagare och instruktörer.

Vi hoppas att genom detta skapa ett forum där kvinnor som är intresserade av fotboll och vill lära sig mer om ledarskap, kan känna sig trygga i att dela med sig av sina erfarenheter. Att träffa och knyta kontakter med andra som också brinner för fotboll är en viktig del i att få fram fler kvinnor som ledare.

I Tränarutbildning C får du en introduktion till den svenska fotbollsrörelsen, vad vi står för och vilka värderingar som står i centrum.

Du får lära dig hur barns fysiska, psykiska och sociala utveckling ser ut och vad som är viktigt att tänka på i träningen. Denna utbildning är det första steget i Svff:s tränarutbildningsstege.

Utbildningen består av två kursdagar á åtta timmar som hålls med några veckors mellanrum. Mellan kursdagarna görs 8 webbuppgifter som eget arbete.

Mer info och anmälan.