Inkludering genom Bollsport

Västerbottens Fotbollförbund arbetar tillsammans med Skellefteå kommun med inkludering. Nyligen har Erik Altin anställts som projektledare för satsningen.

Som nykommen till ett samhälle kan det vara utmanande att hitta sammanhang där en kan lära känna nya personer och fördjupa sin förståelse för det nya samhället. Föreningslivet kan vara en sådan arena och därigenom spela en viktig roll i att skapa ett välkomnande och inkluderande samhälle.

De finns ett stort behov av spelare, ledare och ideella inom föreningslivet samtidigt finns ett stort intresse inom målgruppen. Men för att få matchningen att fungera så krävs uppsökande och fullföljande arbete.

Projektet abetar med följande områden:

1.Vägleda intresserade spelare, ledare och funktionärer till befintliga lag och verksamheter inom Skellefteå kommun.

2. Stödja föreningars utveckling av nya verksamheter.

3.Informationsinsatser, där syftet att sprida kunskap om hur idrottsföreningar fungerar, varför det kan vara värdefullt att delta och vilka förutsättningar som finns för deltagande.

Projektet gäller inom Skellefteå kommun. För mer information, vänligen kontakta Erik Altin.