Amatörer - Avtal - Frimånad

När snart frimånaden närmar sig (15/11 - 15/12) vill vi förtydliga att ev avtal som begränsar en amatörspelares rätt att byta föreningen är ogiltiga och står i strid med gällande bestämmelser. Sådana avtal FÅR inte föreningen teckna med en spelare.
Har ni som spelare eller förening tecknat sådant så bör ni omgående riva det.

Representationsbestämmelserna, 2 kapitlet.
4 § Ogiltig begränsning av frimånadsövergång
Avtalsvillkor som begränsar en amatörs rätt att byta förening inom frimånaden är ogiltigt.