Förstudie Västerbottens inland och konstgräsplaner

I kommunerna Sorsele, Storuman och Åsele saknas det konstgräsplaner. Det vill Västerbottens Fotbollförbund ändra på.

Västerbottens Fotbollförbund kommer att leda en förstudie för att ta fram investeringsplaner utifrån respektive kommuns behov och möjligheter.

Förstudien ska ge ökad kunskap om anläggning och skötsel av konstgräsplaner, öka samverkan mellan kommunerna samt belysa synergieffekterna av ett konstgräs. I slutändan av detta projekt ska det finnas skriftligt underlag och finansiering för kommunerna att använda vid anläggning av konstgräsplaner.