Alla är olika - olika är bra

FOTBOLL OCH SAMHÄLLSANSVARET

Alla har rätt till sin idrott. Du också. Du har rätt att vara på fotbollsplanen, att spela, att har roligt, att träna, att bli bättre, att vara en del av laget. Alla är olika - olika är bra och ICA vill se en fotbollsarena där alla är lika välkomna. Oavsett vem du är. Oavsett kön, etnicitet, religion, funktionsvariation eller sexuell läggning. Därför finns ALLA ÄR OLIKA - OLIKA ÄR BRA.

För att alla - precis alla - ska ha rätt att vara en del av fotbollen.

Välkommen att söka projektmedel via ALLA ÄR OLIKA - OLIKA ÄR BRA

Ansök här