Inbjudan fortbildning nya spelformer

Härmed inbjuds tränare/ledare från Er förenings ungdomsverksamhet till en fortbildning gällande de "Nya Nationella Spelformerna". Vi informerar om bakgrund, mål/syfte och utformning gällande alla spelformerna - därför bör föreningen delta med tränare/ledare från flick- samt pojklagens samtliga åldersgrupper.

Ladda ner inbjudan