Föreläsning av idrottspsykologen Johan Fallby

HÅLLBAR TALANGUTVECKLING

Västerbottens Fotbollförbund och SISU Idrottsutbildarna inbjuder till föreläsning av Johan Fallby. Föreläsningens tema är SPELARUTVECKLING UTIFRÅN MOTIVATIONSMODELL OCH MOTIVATIONSKLIMAT

Inbjudan