Vill din förening låna 3 v 3 planer?

Västerbottens Fotbollförbund har planer att låna ut om din förening vill prova på att spela 3 mot 3.
Ska ni anordna en cup, visa upp på föreningens dag, bjuda in någon förening för provspel eller bara prova på hur denna roliga spelform funkar. Hör av er till oss så får ni låna 3 mot 3 planer med mål av oss.

Bakgrund
SvFF:s Representantskap fattade i december 2017 beslut om införandet av de nya nationella spelformerna för barn- och ungdomar, med stark rekommendation att användas under 2018 och obligatoriskt från 2019.VFF kommer under 2018 att informera och utbilda kring de nya spelformerna samt att vi även under året kommer att erbjuda möjligheterna för föreningarna att låna 3-mannaplaner för 6-7-åringar.

3 mot 3 planerna
Planens storlek är 10x15 m och nätet är 75 cm högt. Planerna kan användas både på konstgräs och naturgräs. Tanken är att denna spelform ska spelas av 6-7-åringar men kan givetvis användas även för andra åldrar vid träning

Västerbottens Fotbollförbund
0910-380 40
kansli@vffboll.ac.se