Ta del av nya Fotbollens spela, lek och lär

Svenska Fotbollförbundet har till 2018 tagit fram en ny version av Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) som består av häfte, webbplats och utbildning. Per Beijar – kanslist på Gimonäs UIF berättar om hur vi i distriktet jobbar med frågan.

Ta del av nya Fotbollens spela, lek och lär

Svenska Fotbollsförbundet har till 2018 tagit fram en ny version av Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) som består av häfte, webbplats och utbildning.

Varför ska föreningarna ha det här materialet som bas för barn- och ungdomsverksamheten?

Hur stöttar ni i distriktet det arbetet?

Hur påverkar FSLL arbete hos distriktet?

Hållbart idrottande

Riktlinjen hållbart idrottande innebär att fotbollen behöver vara hållbar för individen över tid. Den viktigaste aspekten i detta är att fotbollsspelaren ses som en människa som spelar fotboll där även saker utanför fotbollsplanen påverkar agerandet på planen.

Vad är dina tips till föreningar som vill att flera ska spela längre?

Vad är dina tips till ledare som vill att flera ska spela längre?

Utgå från att du är ledare för spelarna och lyssna på dem. Spelarna är i ungdomsfotboll inte pusselbitar i din väg att bli världens bästa tränare.

Gå utbildningar, använt sunt förnuft, ha respekt för omgivningen (ex. andra idrotter).

Vad är dina tips till föräldrar som vill att flera ska spela längre?

Ta ett djupt andetag och lägg dig inte i för mkt på träning/match. Ta dialogen med ledare/föräldrar i ett annat forum än på plan bredvid spelare.

Fotboll för alla

För att göra fotbollen tillgänglig och attraktiv för alla behöver alla inblandade i verksamheten tillsammans göra ett stort jobb i flera frågor.

Hur ser det ut idag? Vilka målgrupper når fotbollen och vilka saknar vi?

Når ej utrikes födda tjejer och har delvis svårt att nå utrikes födda killar.

Vad är distriktets inställning till värvningar av barn och ungdomar?

Hur jobbar distriktet med integrations- och jämställdhetsfrågor?

Barn och ungdomars villkor

För att fotbollen ska vara en attraktiv fritidssysselsättning för barn och ungdomar behöver förbund, och ledare ta hänsyn till varje individs förutsättningar och anpassa sig både efter spelarnas mognad men även efter samhällsutvecklingen.

Har du några tips på hur man bäst anpassar verksamheten för unga spelare?

Nivåanpassa men flöde mellan grupper. Ej statiskt.

Vad är det första du tänker på när du hör riktlinjen barns och ungdomars villkor?

Utifrån deras perspektiv och förutsättningar. Samtidigt rätt flummigt begrepp.

På vilket sätt arbetar distriktet med att anpassa verksamheten för barn och ungdomar?

Fair Play

Varför är Fair Play så viktigt och hur jobbar distiktet i frågan?

Hur jobbar distriktet med Fair Play?

Vad betyder Fair Play för dig?

Domarna är ofta en utsatt grupp vad gäller uppträdande som går emot Fair Play? Hur jobbar distriktet med domarna i barn och ungdomsfotbollen?

Fokus på glädje, ansträngning och lärande

Fotbollens spela, lek och lär fastslår att barn- och ungdomsfotbollen ska fokusera på glädje, ansträngning och lärande.

Vad är vinsterna med att fokusera på att utvecklas och försöka, snarare än på resultatet av försöket?

Får bättre fotbollsspelare av att fokusera på utveckling än resultat.

På vilket sätt jobbar distriktet med den här frågan?

Hur kan föreningar påverka sina ledare till att fokusera på glädje, ansträngning och lärande?