Ta del av nya Fotbollens spela, lek och lär

Svenska Fotbollförbundet har till 2018 tagit fram en ny version av Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) som består av häfte, webbplats och utbildning. Torbjörn Nordström – spelarutbildare VFF berättar om hur vi i distriktet jobbar med frågan.

Ta del av nya Fotbollens spela, lek och lär

Svenska Fotbollsförbundet har till 2018 tagit fram en ny version av Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) som består av häfte, webbplats och utbildning.

Varför ska föreningarna ha det här materialet som bas för barn- och ungdomsverksamheten?

Jag tycker det är bra om ungdomsfotbollen i våra föreningar utgår ifrån ett barnrättsperspektiv vilket i förlängningen bidrar till bättre tränings- och matchmiljöer för alla fotbollsspelande barn.

Hur stöttar ni i distriktet det arbetet?

Jag som fotbollsutvecklare kommer att föra ut information om FSLL till de föreningar jag besöker, med förhoppning att de ska ta del av materialet och genomföra utbildning i sin förening. Sedan bistår VFF, i samarbete med SISU-idrottsutbildningarna, med utbildningen.

Hur påverkar FSLL arbete hos distriktet?

FSLL är grunden till distriktets spelarutbildning och de utbildningsläger vi genomför, och innebär att VFF och våra instruktörer utgår ifrån FSLL i planering och genomförande av vår verksamhet.

Hållbart idrottande

Riktlinjen hållbart idrottande innebär att fotbollen behöver vara hållbar för individen över tid. Den viktigaste aspekten i detta är att fotbollsspelaren ses som en människa som spelar fotboll där även saker utanför fotbollsplanen påverkar agerandet på planen.

Vad är dina tips till föreningar som vill att flera ska spela längre?

Tydliga riktlinjer till ledare hur barn- och ungdomsfotbollen i föreningen skall bedrivas, för att bidra till glädje, motivation och utveckling.

Vad är dina tips till ledare som vill att flera ska spela längre?

Om man kan få varje barn och ungdom att känna att de är betydelsefulla, får ta egna initiativ och beslut, och få dem att de har kompetens, så kommer det att bibehålla glädjen och skapa passion.

Vad är dina tips till föräldrar som vill att flera ska spela längre?

Att stötta och uppmuntra sitt barn i dess idrottande. Lägga mindre fokus på att prestation och resultat, och hellre berömma ansträngning, goda försök och gott beteende. Låt barnet själv berätta vad hen är nöjd med, och- eller har lärt sig efter en match eller träning, utan att lägga in egna värderingar.

Fotboll för alla

För att göra fotbollen tillgänglig och attraktiv för alla behöver alla inblandade i verksamheten tillsammans göra ett stort jobb i flera frågor.

Hur ser det ut idag? Vilka målgrupper når fotbollen och vilka saknar vi?

Vi har överlag många ungdomslag längs kustbandet där jag tror att vi når de flesta barn och ungdomar som vill spela fotboll. Vi ser dock en utmaning i att få fler lag anmälda till seriespel i västerbottens södra länsdel, samt västerbottens inland. För det behöver vi få ledare som är beredda att ta ett ledar/tränar uppdrag för våra barn och ungdomar. I inlandet har det glädjande nog genoförts två tränarkurser C under våren, som förhoppningsvis bidrar till fler ledare och därigenom fler spelare och lag.

Vad är distriktets inställning till värvningar av barn och ungdomar?

Distriktet har ingen uttalad inställning i frågan, men jag personligen tycker att det är bra om föreningarna i distriktet kommer överens om vad som ska gälla i frågan. Man kan t ex komma överens om att barn ska spela i föreningen i sitt postnummerområde till en viss ålder, och att man då endast i undantagsfall och i samråd mellan föreningar tillåter övergångar tidigare.

Hur jobbar distriktet med integrations- och jämställdhetsfrågor?

Barn och ungdomars villkor

För att fotbollen ska vara en attraktiv fritidssysselsättning för barn och ungdomar behöver förbund, och ledare ta hänsyn till varje individs förutsättningar och anpassa sig både efter spelarnas mognad men även efter samhällsutvecklingen.

Har du några tips på hur man bäst anpassar verksamheten för unga spelare?

En god idé är att försöka bygga upp en god relation med spelarna innan och efter träningar, så att de känner sig trygga med sina ledare, och vågar säga vad de tycker och tänker.

Vad är det första du tänker på när du hör riktlinjen barns och ungdomars villkor?

Spelarutbildningsplanen och spelformerna som nu verkligen utformats utifrån barnens bästa.

På vilket sätt arbetar distriktet med att anpassa verksamheten för barn och ungdomar?

Distriktets verksamhet inom barn- och ungdomsfotbollen har anpassats utifrån de nya riktlinjerna gällande såväl spelarutbildning som spelformer. Vi har även ett antal 3v3-planer som föreningar kan låna till t ex fotbollsevenemang och/eller matchsammandrag. Nu är det viktiga att se till att information sprids till föreningarna, och dess ledare, så att de förstår varför de nya riktlinjerna kommit till, så att de bedriver träningar utifrån detta samt anmäler sitt lag till "rätt" spelform, med barnens bästa i fokus.

Fair Play

Hur jobbar distriktet med Fair Play?

2017 införde distriktet det "gröna kortet" vid barn- och ungdomsmatcher. Det tilldelades den/de som uppträtt juste, och haft ett sportsligt beteende under matchen. Förändringen inför 2018 är att det är ledaren/ledarna som delar ut kortet till en spelare i sitt eget lag. Detta för att förhindra att en och samma spelare får "grönt kort" varje match.

Vad betyder Fair Play för dig?

Att, i alla lägen, ha ett juste beteende på planen gentemot domare, motståndare, medspelare, ledare och övriga matchfunktionärer.

Domarna är ofta en utsatt grupp vad gäller uppträdande som går emot Fair Play? Hur jobbar distriktet med domarna i barn och ungdomsfotbollen?

Från och med 2018 kommer det att införas noll-tollerans för alla former av utspel mot domare.

Vi kommer även att prata om vikten av att ha ett gott beteende gentemot domare, med spelare i samband med spelarutbildningsverksamheten i distriktet.

Fokus på glädje, ansträngning och lärande

Vad är vinsterna med att fokusera på att utvecklas och försöka, snarare än på resultatet av försöket?

Spelare kommer att våga fortsätta försöka, även om inte resultatet alltid blir det man tänkt. Det kan på sikt ge insikten om att "misslyckande" är en naturlig del i processen mot att lyckas.

På vilket sätt jobbar distriktet med den här frågan?

Inga tabeller och inga slutsegrare i serier eller cuper.

Hur kan föreningar påverka sina ledare till att fokusera på glädje, ansträngning och lärande?

Utgå från FSLL och skapa en tydlig policy som genomsyrar föreningen, och som ledare och föräldrar ska ta del av och vara förtrogna med.

Skapa en spelarutbildningsplan som förklarar vad som ska tränas utifrån ålder och mognad

Erbjud ledarna Tränarkurser och fortbildningar så de får kunskap om hur de ska leda sina barn och ungdomar samt hur träningar (och matcher) ska planeras och genomföras.