SvFF inför tränarlicens

För knappt ett halvår sedan införde SvFF tränarlicenser för alla som har genomgått SvFF:s UEFA Prorespektive UEFA A-utbildning, och är innehavare av UEFA Pro eller UEFA A-diplom. Nu är det dags att göra det även för UEFA B.

Under perioden nov-jan kommer 6 stycken licensfortbildningar att genomföras. Fortbildningen kommer att ha ett maximalt antal deltagare på 30 st/fortbildning. Detta kommer att bli en årlig verksamhet, så de som inte får möjlighet första gången prioriteras år 2. SvFF ansvarar och genomför (Rl SDF) fortbildningarna på följande platser;
Gävle 4-5/11
Umeå 18-19/11
Karlstad 18-19/11
Växjö 25-26/11
Stockholm 1-2/12
Linköping 9-10/12

Vi kommer lägga upp inbjudan på hemsidan när den väl är klar. Dessutom kommer SvFF att göra en riktad inbjudan/information via Fogis. Fortbildning riktar sig till de som har ett utfärdat UEFA B-Diplom före år 2016.