Ansök om projektbidrag

Välkomna att söka medel via Alla är olika – olika är bra.

  Årets utdelning gäller endast föreningar som har eller ska starta upp en flick- och damverksamhet inom jämställdhet. Exempelvis: Föreningar som arbetar med sociala värderingsövningar kopplade till fotbollsaktiviteter som främjar tjejers fotbollsengagemang.

Du kan ansöka om upp till 200 000 kr, så länge det svarar upp mot kriterierna nedan.

KRITERIER:  2019 kommer vi särskilt att fokusera på verksamhetsidéer inom jämställdhet. Exempelvis: Sociala värderingsövningar som är kopplade till fotbollsaktiviteter som främjar tjejers fotbollsengagemang.

• Allt värdegrundsarbete ska ingå i ordinarie verksamhet.
• Allt jämställdhetsarbete ska ingå i ordinarie verksamhet.
• Allt integrationsarbete ska ingå i ordinarie verksamhet.
• Föreningen ska vara medlem i Svenska fotbollförbundet. 
JURYN för Alla är olika – olika är bra består av representanter från Svenska Fotbollförbundet samt partners.