Riktlinjer med anledning av Corona-utbrottet

Uppdaterad: 2 april 20:30:

Då FHM nu ändrat sin information så finns möjlighet att spela "Lokala träningsmatcher där arrangören agerat så att smittspridning begränsas" samt att arrangören av verksamheten ska göra en riskbedömning enligt riskbedömningsverktyget som finns i på sidan om rekommendationer för evenemang med färre än 50 deltagare och där efter anpassa evenemanget utifrån resultatet.

I och med detta får de träningsmatcher där arrangören, hemmalagets förening, tar ansvar att följa FHM:s direktiv åter tillstånd.

Vid ansökan av ytterligare träningsmatch har arrangören i och med ansökan meddelat att de följer de direktiv FHM anslagit.

De framtida Föreningscupernas tillstånd är återkallade och får åter sitt tillstånd om arrangören meddelar att de kan agera enligt FHM:s direktiv och göra en riskbedömning enligt riskbedömningsverktyget, se länk ovan.
Sådant meddelande skall skickas till tavling@vffboll.ac.se

FHM:s direktiv hittar ni på FHM:s hemsida, https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Distriktets samtliga DM-tävlingar pausas och mer information om dessa kommer i samband med att vi meddelar ut hur distriktets seriespel fortlöper, se nedan.

Seriernas startdatum kommer att beslutas efter diskussion med SvFF, Landsdelarna samt Fotbollskommittén. Meddelande om detta kommer att delges föreningarna så fort beslut är taget.

>>> Riktlinjer med anledning av Corona-utbrottet

Träna fotboll i dessa tider – vad anser Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet och Svenska Fotbollförbundet?

Riksidrottsförbundet svarar så här på frågan:
Hur ska föreningar tänka kring träningsverksamhet?

Folkhälsomyndigheten har betonat vikten av fortsatt fysisk aktivitet för att främja hälsan. I dagsläget är det dock svårt att ge generella rekommendationer kring i vilken form och omfattning man ska bedriva träningsverksamhet. Den bästa rekommendationen vi kan ge är att ni gör en riskbedömning av er verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens vägledning.

Se även denna artikel där RF kommenterar frågeställningen, https://www.dn.se/sport/rfs-rad-till-foreningsidrotten-trana-utomhus-och-minimera-kroppskontakt/

Svenska Fotbollförbundet ger dessa direktiv, https://www.svenskfotboll.se/nyheter/serier/2020/3/riktlinjer-med-anledning-av-coronautbrottet/

Riktlinjer med anledning av Coronautbrottet

Coronautbrottet innebär stora påfrestningar på vårt samhälle. Svensk fotboll har ett ansvar att bidra till att konsekvenserna blir så hanterbara som möjligt och att så få som möjligt drabbas.

SvFF har därför tagit fram riktlinjer och rekommendationer till stöd för föreningar, distriktsförbund och andra berörda parter.

Vårt förhållningssätt i rådande läge är att anpassa vår verksamhet och vidta de åtgärder som situationen kräver. De beslut vi tar baserar vi på den information som finns tillgänglig, och på regeringens och ansvariga myndigheters direktiv. Samtidigt är vi medvetna om att situationen förändras hela tiden och att vi kan behöva ompröva ställningstaganden.

Alla vi som tillsammans är svensk fotboll har också ett ansvar att upprätthålla och fortsätta att driva vår verksamhet i den utsträckning situationen tillåter. Vår bedömning just nu är det fortfarande är möjligt att spela och träna fotboll, både på senior- och ungdomsnivå. Däremot avråder vi från alla typer av möten och sammankomster som inte är direkt verksamhetskritiska. Fotbollen är en positiv kraft i samhället, som säkert även i det rådande läget kan bidra till välmående och sammanhållning.

SvFF har tagit fram riktlinjer och rekommendationer som alla delar av fotbollsrörelsen bör förhålla sig till. Vi tror att dessa kan vara ett bra stöd som gör det enklare för föreningarna att ta hand om sin verksamhet och fatta beslut i en utmanande tid.

Alla måste dock vara införstådda med att läget kan skifta snabbt – nya beslut från myndigheter kan komma, situationen kan både förvärras och förbättras. Dessa rekommendationer och riktlinjer kan därför behöva uppdateras (i princip bör man utgå från att detta kommer att hända). Om så sker kommer SvFF meddela alla berörda på snabbast möjliga vis.

Läs SvFF:s beslut, riktlinjer och råd här
Läs om landskamper och samlingar som ställs in här

Digitala domararvoden

Inför säsongsstart 2020 lanseras ett digitalt utbetalningssystem för domararvoden.

Ett system framtaget på efterfrågan av samtliga distrikt. I det digitala systemet registrerar domare sina arvoden, utlägg och får elektroniska utbetalningar. Hanteringen av kvitton underlättas och ni får en tydlig överblick över era arvoden på matcher under säsongen.

Under dagen kommer ett mejl till samtliga domare och föreningar att skickas ut, ni kan redan nu logga in på https://arvoden.fogis.se/ med er "fogisinloggning" och uppdatera de uppgifter som efterfrågas. Detta gäller domare samt föreningsadministratörer.

Repskap och Årsmöte 2020

DATUM: Lördag den 29 februari, kl. 09.30

PLATS: Medlefors Folkhögskola, Medleforsvägen 2, 931 45 Skellefteå

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter